fbpx

Verantwoordelijk voor deze pagina:

KBVitaal

info@kbvitaal.nl

Aansprakelijkheid

Ik heb de informatie op deze website met de grootste zorg samengesteld. Toch kan foutloosheid niet worden gegarandeerd. Elke aansprakelijkheid voor enige schade is uitgesloten, tenzij deze gebaseerd is op opzet of grove nalatigheid.

Verwijzingen en links

Op sommige plaatsen zijn links naar websites toegevoegd als aanvulling op mijn serviceaanbod. De inhoud van deze externe sites is uitsluitend de verantwoordelijkheid van hun exploitanten.

Juridische kennisgeving / Disclaimer / Gebruiksvoorwaarden

Inhoud van het online aanbod

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen in de inhoud en diensten gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving, toe te voegen, te verwijderen of tijdelijk of definitief te staken de gehele website of publicatie. Alle aanbiedingen zijn niet bindend.

Verwijzingen en links

Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ( “hyperlinks”) die buiten de verantwoordelijkheid van KBVitaal liggen zou een verplichting in het geval pas van kracht zijn, waarin ik kennis van de inhoud en mij had technisch mogelijk en redelijk om het gebruik van illegale inhoud te voorkomen. Hierbij verklaar ik uitdrukkelijk dat op het moment van koppelen geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina’s. Ik heb geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieer ik mij hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gekoppelde / gekoppelde zijden, die werden gewijzigd na de link instelling. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen binnen het eigen internet aanbod. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, alleen de aanbieder van de pagina waarnaar niet was degene die is gekoppeld aan deze pagina’s.

Privacy Policy

Indien binnen het internet bieden de mogelijkheid om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen), de openbaarmaking van deze gegevens door de gebruiker op vrijwillige basis in te voeren.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internet aanbod waarnaar deze pagina werd verwezen. Als secties of individuele voorwaarden van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen hiervan niet van invloed.

Gebruik van Google Analytics met anonimiserende functie:

Ik gebruiken op mijn site Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, aangeduid als “Google”. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen en daardoor een analyse van het gebruik van de website door jou mogelijk maken. De informatie die door deze cookies, zoals tijd, plaats en frequentie van jouw website bezoek met inbegrip van jouw IP-adres, zal worden overgedragen aan Google in de VS en daar opgeslagen. Ik gebruik Google Analytics op mijn website met de toevoeging “_gat._anonymizeIp”. Jouw IP adres wordt afgekapt in dit geval Google reeds binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en daardoor anoniem. Google zal deze informatie gebruiken om jouw gebruik van mijn site te evalueren, om rapporten over mijn websiteactiviteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden indien wettelijk vereist of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Google beweert niet dat jouw IP-adres moet worden gekoppeld aan andere gegevens die door Google worden verstrekt. Je kunt de installatie van cookies voorkomen door jouw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Ik wijs je er echter op dat je in dit geval mogelijk niet alle functies van mijn website volledig kunt gebruiken.
Daarnaast biedt Google een deactiveringsadd-on voor de meest populaire browsers, waardoor je meer controle hebt over wat Google verzamelt over de sites die je bezoekt. De add-on informeert de JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat geen websitebezoekinformatie naar Google Analytics moet worden verzonden. De invoegtoepassing voor Google Analytics uitschakelen verhindert echter niet dat er informatie naar mij wordt verzonden of andere webanalyseservices die ik mogelijk gebruik. Meer informatie over de installatie van de browser-add-on is beschikbaar via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Opmerking: deze opdruk is ook van toepassing op de Facebook-pagina en de Instagram-pagina

2022 © KBVitaal | Privacy policy